Wat is een inclusieve leeromgeving?

Diversiteit omvat een hele waaier aan verschillen en gelijkenissen tussen mensen. Denk maar aan de taal die mensen spreken, op wie ze verliefd worden, hun fysieke en mentale mogelijkheden, de religie die ze beleven, hun etnische roots, hun financiële slagkracht, ... . Deze kenmerken spelen op elkaar in, versterken en kruisen elkaar. Ook bij leerlingen zien we deze verschillen terug. Door hiermee rekening te houden in de klas wordt een inclusieve leeromgeving gecreëerd. Inclusieve leeromgevingen zijn dan leeromgevingen die goed onderwijs mogelijk maken voor alle leerlingen, ongeacht beperking, gender, etniciteit, afkomst, meertaligheid, …
Binnen inclusief onderwijs wordt diversiteit benaderd als een meerwaarde en wordt elke leerling gelijkwaardig behandeld.  Dit houdt onder meer in dat de leraar alle mogelijke ondersteuningsbronnen kan aanboren (ouders, lerarenteam, directie, externe ondersteuners, de leerlingen, ….) en de nodige aanpassingen maakt om volwaardige participatie aan het schoolgebeuren mogelijk te maken. Een dergelijke visie leidt de leraar tot het doorprikken van de mythe van het ‘normale’ en ‘gemiddelde’ kind. Op die manier krijgt elke leerling optimale leerkansen op cognitief, sociaal, emotioneel, motorisch en moreel vlak.

Overkoepelend kunnen we stellen dat inclusief onderwijs gaat over:

  1. het bevorderen van participatie- en leermogelijkheden voor alle leerlingen met diverse achtergronden.
  2. leraren die in staat zijn om drempels, die het leren en participeren van leerlingen bemoeilijken, te herkennen en te verlagen.

Deze benadering suggereert een meer complexe kijk op inclusie dan alleen het verlenen van redelijke aanpassingen. Een inclusieve aanpak impliceert professionele ontwikkeling en dit in samenwerking met onderwijsactoren, met leerlingen en ouders. Het professionaliseringstraject van Potential richt zich dan ook hierop.