Het Potentialteam

Hoofdpromotor             Promotoren              Coördinatoren             Medewerkers

 

Hoofdpromotor

Piet Van Avermaet

Piet Van AvermaetProf. Dr. Piet Van Avermaet is directeur van het Steunpunt Diversiteit & Leren (SDL), verbonden aan de vakgroep Taalkunde van de Universiteit Gent. Aan deze universiteit doceert Piet Van Avermaet het vak multiculturalisme en multiculturele studies. Het SDL biedt het onderwijs, maar ook andere sectoren, een wetenschappelijk onderbouwde ondersteuning in het omgaan met diversiteit. Piet Van Avermaet heeft verschillende ervaringen met innovatieve valorisatie- en onderzoeksprojecten. Zo is hij tevens hoofdpromotor van het SBO project Transbaso  en  promotor bij de SBO’s Validiv  en Oprit 14.

 

Meer info: http://research.flw.ugent.be/en/piet.vanavermaet
Contact: Piet.VanAvermaet@UGent.be

 

Promotoren

Kaat Delrue

Kaat Delrue

Kaat Delrue is opleidingsdirecteur aan de Arteveldehogeschool voor de opleidingen Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs, Bachelor na bachelor: buitengewoon onderwijs, Bachelor na bachelor: zorgverbreding en remediërend leren en Bachelor na bachelor: schoolontwikkeling. Zij is pedagoog van opleiding en werkte vanaf 1993 een tiental jaar aan de UGent als onderzoeker op de vakgroep pedagogische wetenschappen en op het Steunpunt diversiteit en leren. In 2004 werd zij docent aan de Arteveldehogeschool in de opleiding bachelor in het onderwijs: lager onderwijs. In 2009 werd zij daar opleidingscoördinator en in 2013 opleidingsdirecteur.

Contact: Katelijn.Delrue@arteveldehs.be

Sven De Maeyer

Sven De MaeyerProf. Dr. Sven De Maeyer is als hoogleraar verbonden aan het departement Opleidings- en Onderwijswetenschappen binnen de faculteit Sociale Wetenschappen van de UAntwerpen. Als lid van de onderzoeksgroep EduBROn zet hij voornamelijk onderwijskundig onderzoek op waarbij methodologische vraagstukken een rol spelen. Meer specifiek focust een deel van z’n onderzoek zich op het meten van competenties en de mogelijkheden die paarsgewijs vergelijken biedt bij het beoordelen van performances. Als hoofdpromotor van het SBO-onderzoek d-pac, heeft hij ervaring in het opzetten en maatschappelijk valoriseren van onderzoek naar het meten van competenties.

Contact: Sven.Demaeyer@uantwerpen.be

Elisabeth De Schauwer

Elisabeth De SchrauwerElisabeth De Schauwer is doctor-assistent aan Universiteit Gent, vakgroep Orthopedagogiek. Ze maakt daar deel uit van de onderzoeksgroep rond Disability Studies. Haar onderzoek focust op de transformatie van wat het betekent om ‘anders’ te zijn en de hegemonie van normativiteit. Ze werkt nauw samen met kinderen, ouders en scholen in de praxis van inclusief onderwijs. In 2005 voerde zij samen met Kathleen Mortier een eerste onderzoek uit in Vlaanderen naar de praktijk van inclusief onderwijs. In 2011 schreef zij samen met Inge Van de Putte en Caroline Vandekinderen een boek rond het perspectief van leraren in kleuter, lager en secundair onderwijs. Ze legt zich zowel toe op activisme, lesgeven als onderzoek.

Contact: Elisabeth.DeSchauwer@UGent.be

Annet De Vroey

Annet De VroeyDr. Annet De Vroey is opleidingshoofd van de Bachelor-na-bachelor en Postgraduaatsprogramma’s aan de Lerarenopleiding UC Leuven-Limburg. Voordien werkte zij  als orthopedagoge met kinderen met leerproblemen in buitengewoon onderwijs en GON-begeleiding, en met ouders van kinderen met ernstige en/of meervoudige beperkingen. Sedert 1998 werkte zij aan de KHLeuven als lector in de bachelor Lager onderwijs en de bachelor-na-bachelor Buitengewoon onderwijs, en als onderzoeker in het Kennis- en innovatiecentrum Ipass i.s.m. KU Leuven. In 2016 behaalde zij aan de KU Leuven de titel Doctor in de Pedagogische Wetenschappen met een proefschrift rond Inclusieve praktijk en schoolontwikkeling in het secundair onderwijs in Vlaanderen. 

Contact: Annet.devroey@ucll.be

Nadine Engels

Nadine EngelsProf. Dr. Nadine Engels is voorzitter van het departement lerarenopleiding (IDLO) aan de Vrije Universiteit Brussel. Haar onderzoeksprogramma’s situeren zich voornamelijk in het domein van professioneel leren en professionele ontwikkeling van leraren. Vanuit die expertise is ze o.a. betrokken als promotor bij de interdisciplinaire onderzoeksprogramma’s DEBEST (Democratic Empowerment of Brussels’ Education, Students and Teachers), Voicing Youth at Social Risk, en bij de IWT-projecten Procrustes (over gendersensitief handelen in onderwijs) en Potential. De maatschappelijke valorisatie van deze expertise vertaalt zich onder meer in het ondersteunen van onderzoekende professionele leergemeenschappen in scholen.

Contact: Nadine.Engels@vub.ac.be

Peter Lambert

Peter LambertDr. Peter Lambert is voltijds hoofddocent in het vakgebied multimediatechnologie, verbonden aan het Data Science Lab van de Universiteit Gent – iMinds sinds 2013. Hij behaalde een masterdiploma in de wiskunde en toegepaste informatica aan de Universiteit Gent in respectievelijk 2001 en 2002, waarna hij in 2007 zijn doctoraatsdiploma behaalde in de ingenieurswetenschappen (computerwetenschappen) aan dezelfde universiteit. In de periode 2009-2013 werkte hij als Technology Developer aan Universiteit Gent, wat hij sinds 2010 combineerde met een deeltijdse aanstelling als docent bij het Multimedia Lab. Zijn onderzoeksinteresse omvat o.a. (mobiele) multimediatoepassingen, codering en compressie van multimediale data, en 3D graphics.

Contact: Peter.Lambert@UGent.be

Katja Petry

Katja PetryProf. Dr. Katja Petry beëindigde haar studies pedagogische wetenschappen, afstudeerrichting orthopedagogiek, aan de KULeuven in 1999. Ze behaalde haar doctoraat in de pedagogische wetenschappen in 2006. Katja Petry is momenteel als professor verbonden aan de Onderzoekseenheid Gezins- en Orthopedagogiek van de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen van de KULeuven. Zij is gespecialiseerd in het domein van onderwijs aan kinderen met specifieke onderwijsbehoeften. Haar onderzoek focust op het academisch en socio-emotioneel functioneren van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en het onderwijssysteem inzake specifieke onderwijsbehoeften in Vlaanderen, maar ook in de internationale context. Bijzonder relevant voor Potential is haar expertise in het meten van attitudes ten aanzien van inclusief onderwijs en haar expertise in sociale netwerk analyse.

Contact: Katja.Petry@ppw.kuleuven.be

Elke Struyf

Elke Struyf

Elke Struyf is professor aan de Faculteit Sociale Wetenschappen, Departement Opleidings- en Onderwijswetenschappen en aan de Antwerp School of Education (UA). Binnen de onderzoeksgroep EduBROn doet ze onderzoek naar professionalisering bij leerkrachten en de relatie met contextuele factoren (klas of school) en uitkomsten op leerlingniveau. Ter ondersteuning van de implementatie van het M-decreet ontwikkelde ze een screeningsinstrument voor scholen secundair onderwijs (‘zorg op school’ en ‘zorg in de klas’). Van 2008 tot 2014 was ze ondervoorzitter bij het Centrum Nascholing en Onderwijs (UA) waar ze sinds 2014 tot heden voorzitter is.

Contact: Elke.Struyf@uantwerpen.be

Katrien Struyven

Katrien Struyven

Prof. Dr. Katrien Struyven is onderwijskundig pedagoog en als docent verbonden aan de vakgroep Educatiewetenschappen van de VUB. Haar onderzoek focust op pedagogisch-didactische leerprocessen bij leerlingen en studenten in diverse onderwijssettings met een focus op binnenklasdifferentiatie, activerende werkvormen en leergericht evalueren. Ze geeft les over deze thema’s binnen de opleidingen Agogische Wetenschappen, Onderwijskunde en Master in Educational Sciences. Binnen Potential is zij actief als promotor vanuit de VUB en mede-verantwoordelijk voor de onderzoekscoördinatie.


Contact: Katrien.Struyven@vub.ac.be

Ruben Vanderlinde

Prof. Dr. Ruben Vanderlinde is werkzaam als docent aan de Vakgroep Onderwijskunde van de Universiteit Gent. Zijn onderzoeksinteresses situeren zich op het gebied van opleidingsdidactiek en lerarenopleiding, schoolontwikkeling, en het gebruik van Informatie en Communicatietechnologie (ICT) in onderwijs. Hij publiceert over deze topics in internationaal wetenschappelijk peer-reviewed tijdschriften (ISI listed), alsook in bijdragen bestemd voor de onderwijspraktijk. Hij is (mede)lesgever van de opleidingsonderdelen ‘Onderwijsinnovatie’, ‘Opleidingsdidactiek’, en ‘Vakdidactiek Pedagogische Wetenschappen’ in de masteropleiding pedagogische wetenschappen en de Specifieke Lerarenopleiding. Ruben Vanderlinde is sinds oktober 2016 voorzitter van de opleidingscommissie Specifieke Lerarenopleiding van de Universiteit Gent. Hij maakte deel uit (tot 2015) van de board van de Europese organisatie voor praktijkonderzoekers rond leren en instructie (EAPRIL), is secretaris van het Vlaams Forum voor Onderwijsonderzoek (VFO), en mede-oprichter van het International Forum voor Teacher Educator Development (InFo-TED).

Contact: Ruben.Vanderlinde@UGent.be

Geert Van Hove

Geert Van Hove is professor in het onderzoeksdomein Disability Studies en Inclusief onderwijs sinds 1993. Hij is daarnaast vakgroepvoorzitter op de vakgroep orthopedagogiek, Universiteit Gent.  Sinds 2014 combineert hij deze functies in Gent met een positie als bijzonder Hoogleraar in Disability Studies aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn onderzoek omcirkelt het thema ‘disability’ als een maatschappelijk fenomeen, waarbij de focus ligt op participatie, empowerment en kwaliteit van leven. Merendeel van zijn onderzoeksprojecten zijn verbonden met ouderbewegingen en self-advocacy groepen in het Vlaamssprekend deel van België. Hij is promotor van Potential met een specifiek zwaartepunt op het valorisatieluik van het project.

Contact: Geert.VanHove@UGent.be

 

Coördinatoren

Els Consuegra

Els Consuegra

Prof. Dr. Els Consuegra is onderwijskundige en werkt als docent aan het Interfacultair Departement LerarenOpleiding (IDLO) van de Vrije Universiteit Brussel en als gastdocent bij de vakgroep Onderwijskunde aan de Universiteit Gent. Els behaalde haar doctoraat in het kader van het Procrustes-project en haar onderzoek focust zich op onbewuste discriminatie van leerlingen door leerkrachten, de relatie tussen leerlingen en leerkrachten en collaboratief praktijkgericht onderzoek. Els heeft bij de start van het Potential-project gewerkt als onderzoekscoördinator en is nu betrokken bij het project als promotor.

Contact: Els.Consuegra@vub.ac.be

Hanne Vandenbussche

Hanne Vandenbussche studeerde Moraalwetenschappen en Orthopedagogiek aan Universiteit Gent, waar ze tevens haar Lerarenopleiding afrondde. Ze ging daarna 3 jaar aan de slag als persoonlijk assistent en combineerde deze job met projecten en lesopdrachten op Hogeschool Gent. In 2012 werd ze aangesteld als lector op Hogeschool Gent, vakgroep Orthopedagogie. Een groot deel van haar opdracht bestond uit het voeren van onderzoek binnen het Expertisecentrum E-QUAL (Expertisecentrum rond Quality of Life). Momenteel werkt ze als valorisatiecoördinator en valorisator op Potential, verbonden aan vakgroep Orthopedagogiek op Universiteit Gent.

Contact: Hanne.Vandenbussche@ugent.be

Wendelien Vantieghem

Wendelien Vantieghem

Wendelien Vantieghem is doctor in de sociologie en geaccrediteerd als gezondheidsvoorlichter en leerkracht. Haar dissertatie, in het kader van het Procrustes-project, focuste op de invloed van gendernormen op het schools functioneren en welbevinden van adolescenten. Als postdoctoraal onderzoeker, verbonden aan het Steunpunt Diversiteit & Leren, werkte zij aan de diversiteitsbarometer voor het onderwijs. Momenteel is zij verbonden aan de VUB en volgt zij Els Consuegra op als onderzoekscoördinator op Potential.


Contact: Wendelien.Vantieghem@vub.ac.be

 

Medewerkers

Hannah Boonen

Hannah Boonen

Hannah Boonen behaalde in 2010 haar Master in de pedagogische wetenschappen, optie orthopedagogiek, aan de KU Leuven. Nadien startte ze een doctoraatsonderzoek aan de onderzoekseenheid Gezins- en Orthopedagogiek van de KU Leuven. In 2015 rondde ze haar doctoraatsproefschrift, met als titel ‘Opvoeden Plus: Ouderschap bij lagereschoolkinderen met autismespectrumstoornis’ af. Sinds oktober 2014 werkt ze als docent bij de Banaba Buitengewoon Onderwijs van UC Leuven-Limburg. Op het potential-project is Hannah werkzaam als valorisator.


Contact: Hannah.Boonen@ucll.be

Nick Ferbuyt

Nick Ferbuyt

Nick Ferbuyt is betrokken bij Potential als doctoraatstudent aan de Universteit Antwerpen, onder het promotorschap van Professor Struyf. Binnen zijn onderzoek focust hij voornamelijk op hoe leerkrachten samenwerken om inclusieve leeromgevingen te creëren. Nick studeerde ‘bachelor in het onderwijs: leraar kleuteronderwijs’ aan de Arteveldehogeschool in Gent. Via een schakelprogramma behaalde hij tevens het diploma ‘master in de pedagogische wetenschappen, afstudeerrichting orthopedagogiek’ aan de Universiteit Gent. Na zijn afstuderen ging hij een schooljaar voltijds aan de slag als leerkracht in de eerste kleuterklas en legde zich vervolgens twee jaar toe op het beroep van zorgcoördinator.

Contact: Nick.Ferbuyt@uantwerpen.be

Esther Gheyssens

Esther Gheyssens

Esther Gheyssens behaalde haar master in de onderwijskunde in 2013 aan de VUB. Daarna werkte zij gedurende twee jaar als coördinator van het Brussels Expertisenetwerk Onderwijs. Tijdens deze periode voerde zij ook onderzoek uit binnen de vakgroep Educatiewetenschappen van de VUB rond de thema’s lerarenopleiding en binnenklasdifferentiatie. Vanaf 1 januari 2016 werkt zij voltijds aan een doctoraatsonderzoek binnen Potential  onder begeleiding van promotor prof. Dr Katrien Struyven.

Meer info: https://www.researchgate.net/profile/Esther_Gheyssens 
Contact: Esther.Gheyssens@vub.ac.be

Karolien Keppens

Karolien KeppensKarolien Keppens behaalde een master in de pedagogische wetenschappen, afstudeerrichting onderwijskunde, aan de Universiteit Gent. Na haar studies richtte ze, in samenwerking met het KTA MoBi Gent, vzw SODAjobs op waar ze werkzaam was als onderzoeker en ontwikkelaar. Sinds januari 2016 is Karolien secretaris bij vzw SODAjobs en gestart aan een doctoraatsonderzoek aan de vakgroep Onderwijskunde van de Universiteit Gent, onder leiding van Prof. Dr. Ruben Vanderlinde. Haar onderzoek maakt deel uit van Potential en focust op de assessment en ontwikkeling van competenties om inclusieve leeromgevingen te creëren bij studenten uit de geïntegreerde lerarenopleiding. In haar onderzoek maakt zij gebruik van videografie om deze assessment en ontwikkeling van competenties in kaart te brengen. Dit betekent dat zij in haar onderzoek vooral focust op instrumentontwikkeling en interventie-onderzoek bij studenten uit de lerarenopleiding.

Contact: Karolien.Keppens@UGent.be

Iris Roose

Iris RooseIris Roose behaalde een bachelor in de sociologie, een master in de Sociale en Culturele Antropologie en het diploma van Leraar Secundair Onderwijs. Na enkele ad interim ervaringen als leerkracht, ging ze in 2012 aan de slag bij het Steunpunt Diversiteit & Leren. Voor de start van Potential  was Iris onder meer betrokken bij de ontwikkeling van de didactische tool ‘DIVA’ voor lerarenopleidingen; het onderzoek ‘Kleine kinderen, grote kansen’, en de ontwikkeling van het coachingspakket ‘Metrotaal-Mind the Gap’ om leraren te ondersteunen in de omgang met meertaligheid. Voor haar doctoraatsonderzoek op Potential  brengt Iris de competenties van leerkrachten in kaart en ontwikkelt zij het videografie-instrument, onder het promotorschap van Prof. Dr. Piet Van Avermaet.

Meer info: http://research.flw.ugent.be/en/iris.roose
Contact: Iris.Roose@UGent.be

Jasmien Sannen

Jasmien Sannen

Jasmien Sannen behaalde in 2015 haar master in de pedagogische wetenschappen, afstudeerrichting orthopedagogiek, aan de KULeuven. Ze volbracht haar praktijkstage in een school voor buitengewoon lager onderwijs. Na haar afstuderen ging ze aan de slag als begeleidster in een opvangcentrum voor asielzoekers. Sinds januari 2016 is ze verbonden aan de onderzoekseenheid Gezins- en Orthopedagogiek van de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen van de KULeuven. Jasmien Sannen werkt als onderzoeker mee aan Potential onder het promotorschap van Prof. Dr. Katja Petry, waarbij ze zal focussen op het samenwerkingsaspect.

Contact: Jasmien.Sannen@kuleuven.be

Marijke Wilssens

Marijke Wilssens

Marijke Wilssens behaalde in 1998 haar diploma’s master in de orthopedagogie en lerarenopleiding aan de Universiteit Gent. Vanaf 1999 werkte ze als onderzoeker bij de opleiding Sociaal werk van de Arteveldehogeschool. In 2001 ging ze over naar de twee banaba-opleidingen in het onderwijs: zorgverbreding en remediërend leren en buitengewoon onderwijs. Ze vervulde er o.a. opdrachten als docent, nascholer, supervisor, coach,  onderzoeker en opleidingscoördinator. Sinds 2012 is Marijke naast docent ook halftijds begeleider competentieontwikkeling, via een samenwerkingsovereenkomst met de Pedagogische Begeleidingsdienst Katholiek Onderwijs Vlaanderen regio Oost-Vlaanderen. Op Potential  is Marijke werkzaam als valorisator.

Contact: Marijke.Wilssens@arteveldehs.be