Op 28 november 2019 gaat de slotconferentie van Potential door!

 

Programma: 

 9:00 : Ontvangst met koffie

 9:30 : Welkomstwoord Prof. Piet Van Avermaet

 9:50 : Het Potential project  & resultaten    

In het SBO-project Potential – Power To Teach All – maken we leerkrachten sterker in het omgaan met diversiteit en verbindend samenwerken. Het is de leerkracht die er toe doet en het verschil kan maken. We geven inzage in de onderzoeksresultaten en de handelingsgerichte tools (zoals het professionaliseringstraject, het video instrument e-PIC, de documentaire Inclusief met didactisch pakket en een online kenniscentrum)      

12u30 :  Lunchpauze

13u30 :  Workshop (keuze 1, 2, 3, 4) 

14u30 :  Koffiebreak

15u00 :  Workshop (keuze 5, 6, 7, 8)

16u00 :  Receptie (ontvangst boek)

 

Workshops op een rijtje 

Sessie 1: Navigeren om te leren: op weg met het Potential- platform

Wil jij je wetenschappelijke inzichten en kennis bijschaven over wat effectief werkt om inclusieve leeromgevingen te creëren? Ben je op zoek naar bruikbare instrumenten om individueel, met je team of in de lerarenopleiding mee aan de slag te gaan? Het online platform van Potential reikt werkvormen en materialen aan die je daarbij ondersteunen. Het verzamelt:

  • handelingsgerichte werkvormen om inclusieve competenties te versterken, geïllustreerd met ervaringen van leerkrachten,
  • een video-instrument dat je helpt zicht te krijgen op jouw kijk op inclusieve leeromgevingen en die van je collega’ s
  • een compilatie van de documentaire ‘Inclusief’ met bijhorend didactisch pakket
  • een kenniscentrum met online materialen zoals podcasts, filmpjes, relevante artikels, didactische materialen en boeken
  • een uitgewerkt professionaliseringstraject om je eigen leerweg uit te stippelen
  • vragen en antwoorden om een traject op te starten en te begeleiden als coach

Tijdens deze interactieve lezing navigeren we jou doorheen het platform aan de hand van een leervraag uit de praktijk.

Sessie 2: Teamwork makes the dream work

Samenwerken en het hebben van een krachtig netwerk zijn belangrijke factoren in het realiseren van inclusief onderwijs. Zo staan leerkrachten positiever tegenover inclusief onderwijs en hebben ze meer vertrouwen in zichzelf om uitdagingen in hun klaspraktijk aan te pakken, wanneer ze samenwerken en zich gesteund voelen door hun omgeving. De vraag is nu: wat is een krachtig netwerk en hoe kan je hier als leerkracht, maar ook als school aan bouwen? De Potential onderzoekers zochten een antwoord op deze vraag door de relatie tussen het netwerk enerzijds en de opvattingen van leerkrachten en hun gedifferentieerde klaspraktijk anderzijds te onderzoeken. Vervolgens gingen ze samen met de valorisatoren aan de slag om deze bevindingen te vertalen naar een werkvorm die leerkrachten en scholen toelaat hun netwerk in beeld te brengen en (nog) meer te benutten. Deze workshop geeft jou al doende inzicht in jouw (school)netwerk en wat een netwerk krachtig maakt.

Sessie 3:  Kijken doet leren: e-PIC video-instrument als reflectietool

In deze workshop focussen we op het gebruik van het e-PIC video-instrument als instructiestrategie voor de professionele ontwikkeling van (student-) leerkrachten. Video’s bevatten authentieke representaties van de praktijk die de complexiteit van het lesgeven en leren in de klas correct weergeven. Video biedt zo de mogelijkheid te reflecteren over de eigen onderwijspraktijk met als doel die onderwijspraktijk te verbeteren. We lichten aan de hand van drie verschillende soorten videoreflecties (video’s van externe leerkrachten, video’s van de eigen onderwijspraktijk en video’s van collega’s/medestudenten) toe hoe de professionele ontwikkeling ondersteund kan worden met betrekking tot inclusief lesgeven.

Sessie 4: Potential in de praktijk

Een Potential- coach ging samen met de directie, de zorgcoördinator en enkele enthousiaste leerkrachten aan de slag met het Potential-professionaliseringstraject. In deze sessie licht de coach samen met enkele leerkrachten toe rond welke doelen en acties zij tijdens het traject gewerkt hebben. Zowel hoogtepunten als dingen waarop ze vastliepen worden besproken, en geven ons belangrijke inzichten voor andere scholen die een professionaliseringstraject wensen aan te vangen.

Sessie 5: Inclusie: zit het tussen je oren?

De manier waarop leerkrachten kijken naar leerlingen en klaspraktijken kan een krachtige motor zijn van inclusieve leeromgevingen. De Potential onderzoekers onderzochten hoe dit in zijn werk gaat via het e-PIC video-instrument. Ze gingen na welke percepties het meest invloed hebben op de wijze waarop (student)leerkrachten videoclips beoordelen op hun inclusieve gehalte. Vervolgens keken ze hoe deze percepties in verband staan met leerkrachten hun eigen klaspraktijk. Samen met de valorisatoren vertaalden ze hun inzichten naar een werkvorm die (student)leraren toelaat hun percepties te onderzoeken en in vraag te stellen. Deze lezing brengt inzichten uit onderzoek samen met praktijkvoorbeelden van scholen en lerarenopleidingen. Verander (student)leerkrachten hun perceptie en de rest volgt? Onderzoekers en valorisatoren leggen de puzzelstukjes samen om deze vraag te beantwoorden.

Sessie 6: Door de ogen van kinderen & ouders

Over inclusief onderwijs wordt veel gezegd en geschreven. Er zijn zowel voor- als tegenstanders, die elk met evenveel argumenten het debat voeren. Zelden wordt er gewoon geluisterd en gekeken. Ellen Vermeulen kiest er in haar film ‘Inclusief’ expliciet voor om dit wel te doen. Ze laat zien hoe inclusief onderwijs werkt bij Rosie, Sami, Irakli en Nathan. Ze laat de klaspraktijk zien door de ogen van kinderen en hun ouders. Vanuit Potential werd een compilatie en een bijhorend didactisch pakket van de film gemaakt. Aan de hand van uitdagende vragen en verschillende werkvormen kan je alleen of samen met collega’s inzetten op het creëren van inclusieve leeromgevingen. Tijdens deze workshop nemen we jou mee in dit zoekproces en helpen we je om binnen jouw praktijk (nieuwe) mogelijkheden te ontdekken om verder mee aan de slag te gaan.

Sessie 7: Samen professionaliseren: een springplank voor inclusieve competentiegroei

Hoe groei je in je competenties gericht op een inclusieve klaspraktijk? Hoe ontwikkel je kennis en opvattingen die de diversiteit in de klas waarderen? Hoe stimuleer je de samenwerking met leerlingen, ouders, collega’s en andere partners? Welk traject doorloop je om je competentiegroei als leerkracht in handen te nemen vanuit eigen vragen? Welke begeleiding en ondersteuning is er daarbij nodig? Potential stelt je een professionaliseringstraject voor dat wetenschappelijk onderbouwd is en getoetst in de praktijk van Vlaamse scholen. De vragen en antwoorden op het platform reiken we aan als een springplank naar samen professionaliseren in je eigen praktijk.

Sessie 8: Binnenklasdifferentiatie, een onmisbaar ingrediënt voor een inclusieve klas!?

Leerverschillen zijn inherent aan de klaspraktijk. Deze verschillen als troef inzetten met als doel elke leerling maximale leerkansen te bieden, is wat binnenklasdifferentiatie doet. Tijdens deze sessie overlopen we aan de hand van voorbeelden uit het basis- en secundair onderwijs wat binnenklasdifferentiatie inhoudt en hoe de leerkracht efficiënt binnenklasdifferentiatie kan toepassen.

 

Praktisch: 

Plaats:  Les ateliers des tanneurs , Huidevetterstraat 60A, 1000 Brussel

Wegbeschrijving: www.ateliersdestanneurs.be

Kostprijs: 70 euro (lunch + boek inbegrepen)

 

 

                                        Ik wil nu  inschrijven 

 

(Opgelet: U krijgt een betalingsbewijs maar er kunnen geen facturen uitgeschreven worden)