POTENTIAL: Power to teach all

Hoe creëert een leraar inclusieve leeromgevingen? Wat kan je als leraar doen om de diversiteit in de klas meer te waarderen en te benutten? Hoe kunnen leraren meer verbindend samenwerken? Maar ook… Op welke manier kunnen onderzoekers, pedagogisch begeleidingsdiensten, CLB’s, lectoren en lerarenopleiders samenwerken om deze uitdagingen aan te gaan?
Dit zijn de vragen waarop Potential een antwoord wil bieden. Potential is een strategisch basisonderzoek (SBO), gefinancierd door het Agentschap voor Innoveren en Ondernemen. Gedurende vier jaar werkt een hecht team Potentialmedewerkers uit verschillende universiteiten en hogescholen (UGent, VUB, KULeuven, UAntwerpen, Arteveldehogeschool en UCLL)  aan het competenter maken van leraren in het creëren van inclusieve leeromgevingen. Hiervoor wordt een professionaliseringstraject voor leraren (in opleiding) uitgebouwd, dat bestaat uit 5 online tools. Zowel de lagere school, de eerste graad van het secundair, als de lerarenopleiding nemen deel aan dit traject. Centraal hierin staan verbindend samenwerken en het (h)erkennen, waarderen en benutten van diversiteit. Diversiteit wordt daarbij breed ingevuld, waarbij gestreefd wordt naar toegankelijk onderwijs voor alle leerlingen, ongeacht beperking, gender, afkomst, taal, etniciteit, …

Om deze doelstellingen te bereiken, is Potential een kruisbestuiving tussen onderzoek en praktijk. Daarom bestaat het Potentialteam enerzijds uit vijf doctoraatsonderzoekers en hun promotoren. Anderzijds omvat het team ook drie halftijdse ‘valorisatoren’, die het contact met de stakeholders onderhouden en helpen de vertaalslag te maken tussen praktijk en onderzoek. Samen ontwikkelen zij 5 digitale tools, die de basis vormen van het professionaliseringstraject. Voor meer informatie over het Potentialteam, klik hier.