Tools

Potential zet in op competentie-ontwikkeling bij leraren om inclusieve leeromgevingen te creëren. Hiervoor worden 5 tools ontwikkeld, die zinvol en duurzaam kunnen worden aangewend in het onderwijsveld. Deze vormen de basis voor een intensief professionaliseringstraject voor schoolteams en leraren (in opleiding). Tijdens het project zijn de tools “in opbouw” en worden zij aan de hand van  feedback van de betrokken deelnemers en stakeholders geoptimaliseerd. De tools  worden aangeboden via een centraal online platform.

Tools

 

  • Monitoringcentrum: Hier kan de leraar (in opleiding) aan de hand van gestandaardiseerde zelf-evaluaties de eigen competenties op vlak van omgaan met diversiteit en verbindend samenwerken in kaart brengen.
  • Praktijkcentrum: Dit is een online platform voor leraren (in opleiding) die deelnemen aan het professionaliseringstraject. Er wordt bottom-up gewerkt met vragen uit het lerarenteam zelf. Aan de hand van een coachende benadering gaan de leraren aan de slag om samen inclusieve leeromgevingen te creëren.
  • Coachingcentrum: Dit is het online platform voor de coaches die het traject met de leraren (in opleiding) opnemen. Deze coaches zijn pedagogisch competentiebegeleiders, clb-medewerkers, lerarenopleiders, zorgcoördinatoren, … . Er wordt vertrokken van een waarderende benadering in het coachen. Leraren worden in hun sterktes bevestigd en zoeken van daaruit samen naar inspiratie om de eigen leeromgeving meer inclusief te maken.
  • Kenniscentrum: op dit platform worden artikels, filmpjes, werkvormen en inspirerende praktijkvoorbeelden aangeboden om de eigen competenties verder te kunnen ontwikkelen. Tijdens het professionaliseringstraject kunnen de leraren (in opleiding) hier terecht om hun kennis te verbreden en te verdiepen.
  • Videostory Missing Voices: Deze sensibiliserende documentaire geeft een stem aan leerlingen en ouders in een debat dat vaak in hoofdzaak wordt gevoerd vanuit de perspectieven van lerarenopleiders, nascholers, leerkrachten en directies.