Waarom Potential?

Potential is gegroeid vanuit de noodzaak om tegemoet te komen aan zo goed mogelijk onderwijs voor alle leerlingen.
In Vlaanderen bepaalt de sociale achtergrond van leerlingen in grote mate hun succes op school. Hierdoor dreigen heel wat leerlingen uit de boot te vallen. Zo tonen de PISA-studies bijvoorbeeld aan dat van alle OESO-landen, het prestatieverschil tussen arme en rijke leerlingen het grootst is in België. Ook  voor de kinderen van migranten en autochtone leerlingen worden de grootste verschillen vastgesteld in Vlaanderen, zelfs wanneer rekening gehouden wordt met de sociaal-economische achtergrond van deze leerlingen. Bovendien blijkt België een van de koplopers te zijn in segregatie van gewoon en buitengewoon onderwijs. Zo blijkt dat het aantal leerlingen in het buitengewoon onderwijs de laatste 10 jaar is blijven toenemen, zodat 4,35% van de leerlingen les volgt in het buitengewoon basis- of secundair onderwijs. Dat is in vergelijking met andere Europese landen relatief veel. Vlaanderen kiest dus meer dan andere landen voor segregatie, een oplossing in aparte scholen. Sinds de invoering van het M-decreet zien we voor het eerst opnieuw een daling.

De aanwezige diversiteit in de samenleving is een realiteit, maar ook een opportuniteit waar we binnen onderwijs mee aan de slag moeten gaan. Dit leidt ons naar de vraag: ‘Wat is er nodig om alle leerlingen vanuit hun vol potentieel te laten deelnemen in hun klas’?
Door op een waarderende manier met de diversiteit in de klas om te gaan, proberen we de sociale ongelijkheid in het onderwijs terug te dringen. Sleutelideeën om dit te bereiken zijn enerzijds diversiteit beschouwen als een meerwaarde, en anderzijds verbindend samenwerken met schoolactoren, schoolomgeving, ouders, … . Het professionaliseringstraject dat Potential ontwikkelt, focust op de versterking van deze twee sleutelaspecten.